Pulyka szárnytő szárnyközéppel

Bemutatkozik a "hosszan friss" pulyka